Välkommen till oss på 3050 Din trafikskola

Hej, Vi heter Tobbe och Malin. Sedan 1995 har vi bedrivit Alviks Trafikskola i Stockholm AB. Nu har vi valt att återvända hem till Piteå för att hjälpa dig/er med att ta körkortet.

GDPR Dataskyddsförordningen

Information om behandling av personuppgifter på AB Trafikskola 3050 i Piteå

Vi anser att personlig integritet är viktigt. Du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.

Personuppgift och behandling av personuppgifter

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Anledningen till att vi behöver behandla dina personuppgifter är att vi måste kunna genomföra den utbildning som du köpt av oss eller leverera de produkter du köpt genom oss. Vi behandlar i huvudsak uppgifter om ditt namn, personnummer, adress, mejladress, telefonnummer, bank- eller kreditkortsuppgifter om du handlar i e-handeln och de uppgifter som du eventuellt gett om närmast anhörig. Vi får uppgifterna från dig. Adressuppgifterna hämtar vi från folkbokföringen genom vårt IT-system aSTRa.

Personuppgiftsbiträden

För en del uppgifter anlitar vi andra företag. Till exempel anlitar vi STR Service AB som levererar IT-systemet aSTRa till oss med Elevcentralen, Digitala Utbildningskortet och appen Köra bil. STR är då personuppgiftsbiträde till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att se till att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När vi anlitar personuppgiftsbiträden är det bara för att uppfylla de avtal och samtycken vi har mellan oss och våra kunder. Inga andra syften finns med behandlingen.

Myndigheter som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa myndigheter, t. ex Transportstyrelsen och Trafikverket, när vi måste lämna ut dem enligt lagen t. ex för att du ska kunna ta körkort. Myndigheterna blir då självständigt personuppgiftsansvariga.  Du får vända dig direkt till den myndigheten om du är missnöjd med något angående hanteringen av dina personuppgifter där.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för syftet. Vissa betalningsuppgifter måste vi spara i sju år p g a lagstiftningen om bokföring.

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära att vi rättar felaktiga uppgifter om dig. Du kan också begära radering av dina uppgifter, om inte annan lagstiftning eller avtal mellan oss förhindrar det. Du har även rätt att begära att vi flyttar dina personuppgifter t. ex ifall du vi byta trafikskola. Du har alltid rätt att tacka nej till att dina personuppgifter används för att skicka reklam till dig från oss. Om du anser att dina personuppgifter hanterats felaktigt av oss har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig

AB Trafikskola 3050 i Piteå är personuppgiftsansvarig för den hantering av personuppgifter som sker inom vår egen verksamhet. Org. nr.559246-6733,  Lastgrundsvägen 34,  941 41 Piteå. Personen som är ansvarig för personuppgiftsfrågor hos oss är Leif Torbjörn Norlin tobbe@3050.se.

Scroll to Top