fbpx
3050 trafikskola logga PNG

Priser      Utbildningar      kontakt      Boka här

Se kommande tider →    Mopedteori    /    Handledarkurs    /     Risk 1    /    Risk 2

GDPR Dataskyddsförordningen

Information om behandling av personuppgifter på AB Trafikskola 3050 i Piteå.

GDPR Policy, även kallad Personuppgiftspolicy

 §1. Allmänt

AB Trafikskola 3050 i Piteå är personuppgiftsansvarig. Den här informationstexten beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter och syftar till att beskriva hur vi samlar in, använder, och gallrar personuppgifter. Företaget även benämnd, (”3050”, ”vi”, ”oss”, ”vår”) är gemensamt personuppgiftsansvariga för majoriteten av de behandlingar som här beskrivs. Genom denna informationstext vill vi visa dig hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas med respekt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller ändra innehållet i denna informationstext från tid till annan.


Vem är personuppgiftsansvarig? Vi (“företaget”) är gemensamt personuppgiftsansvariga för majoriteten av de behandlingar som framgår av denna integritetspolicy. Information om oss hittar du på www.3050.se. Vi har en gemensam mejladress dit du kan vända dig kring allt som avser behandling av personuppgifter: info@3050.se. Vi arbetar med nyhetsbrev, bokningssystem, kontaktformulär, inkommande och utgående samtal samt hanterar bokningar för våra elever i IT system som vi inte äger. Genom att godkänna vår GDPR policy godkännes att vi lagrar, hanterar och delar din data. Vi har och för även register över leverantörer, intressenter, kunder, referenser och anställda. Vi kan komma att publicera information om anställda på internet och detta godkännes av dig som anställd eller samarbetspartner när avtal ingås och vår GDPR policy godkännes. Datalagringslängd finns nedan med säkerhetsåtgärder. Vi städar våra system löpande och lagrar information om dig samt dina nära vid fall om olycka. Som kund, användare, anställd, leverantör eller om du på något annat vis är i kontakt med oss så godkännes vår GDPR policy, givetvis har du laga rätt till rättelse, ändring, rätten att bli glömd. Mer om detta läs nedan. 


§2 Ändamålen med och den rättsliga grunden 

Kontaktformulär och annat via vår hemsida eller verksamhet samlar vi in. Detta är personuppgifter för flera olika ändamål i olika former, vi kommer aldrig använda en insamlad uppgift för tex. Leverantör i syfte att marknadsföra körkortspaket. Vi använder således inte en insamlad uppgift till något annat än vad som är rimligt. På vår hemsida har du möjlighet att fylla i formulär, när du besöker hemsidan lagrar vi även din meta-data och information om dig såsom enhet, operativsystem, IP-nummer geo-location. Den rättsliga grunden för sådan behandling är vårt berättigade intresse. När du handlar, jobbar, eller samarbetar med oss lagrar vi dina och din personals personliga uppgifter. Detta sker inte alltid men i många fall. Genom anställning, intresse av våra tjänster eller samarbete godkännes detta för att vi ska kunna tillhandahålla, inleda, fullfölja och avsluta varje enskilt ärende. Vi lagrar således uppgifterna om personal, underleverantörer, intressenter, kunder, spekulanter och annat i separata listor som även är säkra. Dessa listor lagras internt inom EU/ESS och även i system utanför EU/ESS där säkerheten är likgiltig med de kraven som krävs inom GDPR och EU/ESS. Ändamålet är typiskt för att vi ska kunna fullfölja vår uppgift gentemot dig. Informationen kan komma att hanteras, delas och användas inom vårt företag, med våra anställda, underleverantörer eller intressenter och kunder. Normalt sett samlar vi in namn och telefonnummer och adresser. Behandlingen av dessa uppgifter grundas på ett berättigat intresse. Faktainsamling och marknadsföring görs med och mot våra kunder, anställda och kunder eller våra kunders nätverk. Mer om detta nedan under “Marknadsföring”.


§3 Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (OT)
Vi följer lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen).


§4 Personuppgifter inhämtade från andra källor än från dig själv
I vissa fall kan vi hämta dina kontaktuppgifter och andra uppgifter från allmänt tillgängliga källor såsom offentliga register eller från kreditupplysningsföretag, i syfte att erbjuda dig någon av våra tjänster. Sådana behandlingar görs med vårt berättigade intresse av att marknadsföra, sälja eller avhjälpa med våra tjänster. Om en kund önskar finansiering är det den valda finansiären som ansvarar för datainsamling, kreditupplysning m.m. Vi tillhandahåller inga egna krediter. 


§5 Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?
Uppgifterna som vi lagrar delar vi med personal inom företaget, samarbetspartners, revisor och digitala-tekniska företag för att optimera, sälja och hjälpa våra kunder, anställda, leverantörer m.fl. Vi kan exempelvis erbjuda dig att skapa ett användarkonto hos en av våra samarbetspartners eller hos oss. Andra gånger kan vi komma att överlämna dina kontaktuppgifter och uppgifter till bolag i syfte att erbjuda dig förmånliga tjänster i förhållande. Vi kan komma att använda din e-postadress i syfte att marknadsföra oss och våra produkter till andra potentiella kunder. Detta görs genom att överföra din e-postadress till exempelvis Facebook, som i sin tur erbjuder en tjänst i vilken din e-postadress används för att identifiera nya potentiella kunder genom annonsering. Notera här att vi genom avtal har försäkrat att din e-post inte används för något annat än just detta. Uppgifter inom bokföring lagras i enlighet med gällande lag och uppgifter som delas eller används kan inte återkallas om användningen och laga krav står över ditt enskilda intresse om hurvida vi lagrar och använder dina uppgifter. Om vi inte har lagakrav gällande din behandling kan vi givetvis rensa våra system.
Vi samlar, behandlar, analyserar och delar data med loopia, Oribi, Google och facebook. Datan är skyddad enligt de krav som lagen GDPR kräver. 


§6 Överföring utanför EU/EES
Vi använder behandling av personuppgifter av leverantörer utanför EU/EES (s.k. tredjeland). Vi har vidtagit de åtgärder som krävs för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas av godkända mekanismer vid tredjelandsöveröring, vilket rent konkret innebär att du är säker. Vi för över data till Google, facebook, Oribi utanför EU/ESS och detta är för att vi ska kunna analysera vår trafik. Den rättsliga grunden är vårt berättigade intresse. 

§7 Hur länge sparas personuppgifterna?
Utgångspunkten för hur länge vi sparar dina och andras personuppgifter är att vi inte sparar personuppgifter längre än vad vi behöver, antingen mot bakgrund av vårt eller annans berättigade intresse, fullgörande av avtal eller av lagstadgade skäl. Vi arbetar kontinuerligt med att radera personuppgifter från system när uppgifterna inte längre behövs. Vi vidtar dessutom åtgärder för att begränsa åtkomsten till personuppgifter successivt efter att ett förmedlingsuppdrag avslutas. Ändamålet med behandlingen är avgörande för hur länge uppgifter sparas, och under vissa omständigheter behöver vi spara uppgifter under en längre period.

Allmän information där du inte är en kund, anställd, underleverantör sparas uppgifterna i mellan 365 till 90 dagar. För mer information kontakta oss så hjälper vi dig. 
Information som har lagligt stöd inom tex bokföring kommer alltid sparas efter laga krav. Vid frågor om detta kontakta vårt utsedda externa dataskyddsombud.


§8 Vilka rättigheter har du om behandling av personuppgifter?
Rätt till tillgång (även kallat registerutdrag). Vi är öppna och transparenta med behandling av uppgifter. Ifall du undrar hur vi behandlar dina uppgifter kan du begära ett registerutdrag. Vänligen: i vissa fall där vi mottar en sådan begäran kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en säker och effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.
Rätt till rättelse :  Du kan begära att dina personuppgifter rättas. Rätt till radering : Du kan begära radering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Vänligen notera att vi inte kan radera uppgifter som vi måste lagra för att uppfylla en rättslig förpliktelse, exempelvis bokförings-, skatte- eller penningtvättslagstiftning. Det kan också ̊ hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Angående rätt till dataportabilitet och rätt till begränsning – kontakta oss så hjälper vi dig med det du undrar över.Du kan alltid återkalla till ditt samtycke eller om du vill göra invändningar. Klagomål lämnas skriftligen till www.imy.se. 

§9 Personal, leverantörer och underleverantörer

Om du är anställd eller ska rekryteras eller konsultera oss som en underleverantör, eller om du är en leverantör eller allmän underleverantör så lagrar vi uppgifter som vi frågat om eller som du på egen hand lämnat eller som vi genom offentliga register eller tjänster såsom Bisnode (kreditupplysningsföretag). Vi behandlar dessa uppgifter i slutna system för att ge dig och andra bästa möjliga service. Vi lagrar uppgifterna så länge som det krävs. Du har rätt till samtycke, ändring och radering – Vi utför detta på begäran om inte svensk lag kräver att vi lagrar dessa. Om så är fallet poängterar vi detta på din förfrågan. §10 Personuppgiftsbiträden

Här listar vi våra personuppgiftsbiträden som kan komma att behandla dina uppgifter som kund, intressent, anställd, kommande anställd och annat. 

1) Revisor
2) STR
3) IT system


§11 Marknadsföring

Vi arbetar med marknadsföring där vi använder den informationen vi samlar, lagrar och hanterar. Denna information används inom Facebooks, Oribis och Googles system och är inte begränsad till dessa. Vi bedriver även direktmarknadsföring gentemot dig och andra som kund genom SMS och post. Uppgifterna hanteras i enlighet med GDPR och svenska lagar och samlas in om dig på egen begäran eller genom offentliga resigster eller genom kreditupplysningsföretag som också följer GDPR. Vi är ansvariga för det som sker inom vårt företag, lämnas uppgifter ut från oss till någon underleverantör (“personuppgiftsbiträde”) bär vi det yttersta ansvaret. Ansvaret kan inte avtalas bort.
Vi arbetar också med profilering inom sociala medier, detta för att ge dig som kund och intressent som besökt vår hemsida unika annonser som är särskilt anpassade för dig. Detta ställer du in i Cookies om du inte vill ha denna reklamen som kallas Re-targeting. Rättslig grund för detta är vårt berättigade intresse.

§12 Kontakt

Vill du ha mer information eller komma i kontakt med oss?
Vänligen kontakta oss på
info@3050.se eller ring oss på 0911-24 30 50

§13 Dataskyddsombud

Vi kan komma att lagra, hantera och behandla känslig information om du som elev har särskilda behov som baseras på medicin.
Därför har vi ett dataskyddsombud vid namn : Joacim Berge. Hans kontaktuppgifter är info@datajuristerna.se.


Senast uppdaterad 2022-05-02Cookies Policy
Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft 25 juli 2003 ska besökaren på webbplatsen informeras om att webbplatsen använder cookies. Användaren ska också ges möjlighet att hindra cookies.

Denna hemsida och webbplats använder cookies. Webbplatsen använder sig av Google, facebook, hojtar, hubspot och andra funktioner. Vill du se i detalj vilka funktioner vi har kan du använda systemet “What-Runs” för att i detalj ta del om funktionerna vi har.

Vill du inte att vi använder, lagrar och nyttjar cookies kan du stänga av dina cookies i din webbläsare inom “säkerhetsinställningar”.
Du kan också radera dina cookies i din webbläsare.

Öppetider

Kontakt

Scroll to Top
Scroll to Top